cz de en fr

Soudní překlady zajišťujeme pro

 • všechny podnikatelské subjekty z ČR (fyzické či právnické osoby, podnikatele, neziskové organizace)
 • státní správu, úřad vlády
 • všechny soukromé osoby z ČR
 • podnikatelské subjekty ze zahraničí
 • soukromé osoby ze zahraničí
 • ostatní

Soudní překlad (ověřený, úřední, notářský, s doložkou, s razítkem, certifikovaný) je překlad vyhotovený či ověřený soudním znalcem v oboru překladatelství a tlumočnictví jmenovaným pro tento účel a pro daný jazyk krajským nebo městským soudem.

Přesně přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem a překladatelskou doložkou opatřenou kulatým (znaleckým) razítkem.

Tímto způsobem se překládají převážně osobní dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy a vysvědčení, dále výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, smlouvy, diplomy, lékařská potvrzení atd.

Nutné pro dokumenty

 • vysvědčení a diplomy
 • řidičské průkazy a doklady o studiu
 • rodné, oddací, úmrtní listy
 • rozsudky, doklady o rozvodu
 • výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku
 • veškeré "veřejné listiny"
 • a další

Vaše dotazy

Jakékoli Vaše dotazy ihned rádi zodpovíme. Volejte 777199802 nebo na 224930632 nebo nám hned napište mail na info@soudnipreklad.cz.

počítadlo přístupů